Sick Leave Application in Marathi, Marriage Leave Application

Sick leave application in Marathi. Marriage leave Application in Marathi. Leave application meaning in Marathi. Sick leave application for office in Marathi. school leave application format in Marathi.

sick marriage school leave application in marathi

आपण जर नोकरी करत असाल तर आपल्याला काही ना काही कारणांमुळे कामातून सुट्टी घ्यावी लागते, अशा वेळी विहित नमुन्यात स्व:हस्ताक्षरात व्यवस्थापकास अर्ज देऊन परवानगी घ्यावी लागते. मग व्यवस्थापकास आपल्या सुट्टीचे कारण योग्य वाटल्यास व्यवस्थापक आपली सुट्टी मंजूर करतो.

काही वेळा कंपनीमध्ये कार्यालयामध्ये भरपूर काम असल्यास सुट्टी मिळणे अशक्य होऊन जाते, त्यावेळी व्यवस्थापकाला वैयक्तिक भेटून सुट्टीचे कारण पटवून द्यावे लागते, तेव्हा कुठे सुट्टी मिळते. आपण जर विद्यार्थी असाल तर आपणास बऱ्याच कारणांमुळे शाळेतून कॉलेजमधून घरी रहावे लागते, अशा वेळी मुख्याध्यापकास प्राचार्यास स्व:हस्ताक्षरात अर्ज देऊन परवानगी घ्यावी लागते, तेव्हा सुट्टी मिळते. सुट्टी घेण्यासाठी अनेक वैयक्तिक/घरगुती अडचणी असू शकतात.

घरातील एखादी व्यक्ती आजारी असेल, किंवा स्वतः आजारी असल्यास, जवळच्या व्यक्तीचे लग्न असल्यास, बाहेरगावी महत्त्वाच्या कामानिमित्त जायचे असल्यास, एखादी दुःखद घटना घडल्यास, मुलाखत पिकनिक, समारंभ, व मिटिंग अशी अनेक खाजगी/व्यवसायिक कारणे असू शकतात.

आज आपण या लेखामध्ये सुट्टीसाठी/रजेसाठी कंपनीच्या व्यवस्थापकास/शाळेच्या मुख्याध्यापकास/महाविद्यालयाच्या प्राचार्य यांना लिहायचा “सुट्टीचा अर्ज/पत्र नमुना” पाहणार आहोत.

Leave Application in Marathi

नमूना पत्र १: एक दिवसाची रजा मिळणे बाबत अर्ज/पत्र लेखन

प्रति,

मा व्यवस्थापक,

कावेरी आयटी सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड,

संगम नगर,

नाशिक ३००२.

दिनांक ०५/०३/२०२१

 

अर्जदार: (अर्जदाराचे संपूर्ण नाव)

विषय: १ दिवसाची रजा मिळणे बाबत.

महोदय,

वरील विषयास अनुसरून मी आपणास विनंती करू इच्छितो कि मी दिनांक ०६/०३/२०२१ रोजी वैयक्तिक महत्त्वाच्या कामामुळे आपल्या कंपनीमध्ये/कार्यालयामध्ये हजर राहू शकत नाही, तरी मला दिनांक ०६/०३/२०२१ रोजी रजा मिळावी, ही नम्र विनंती.

कळावे,

आपला विश्वासू

(येथे सही करावी)

(संपूर्ण नाव)

नमूना पत्र २: किरकोळ रजा मिळणे बाबत (जास्त दिवसांची) अर्ज/पत्र लेखन

प्रति,

मा व्यवस्थापक,

जेके असोसिएट्स,

प्रताप नगर,

सोलापूर ३००२.

दिनांक ०५/०३/२०२१

 

अर्जदार: (अर्जदाराचे संपूर्ण नाव)

विषय: ३ दिवसाची किरकोळ रजा मिळणे बाबत.

महोदय,

वरील विषयास अनुसरून मी आपणास विनंती करू इच्छितो कि मी दिनांक ०६/०३/२०२१ ते दिनांक ०८/०३/२०२१ पर्यंत वैयक्तिक महत्त्वाच्या कामामुळे आपल्या कंपनीमध्ये/कार्यालयामध्ये हजर राहू शकत नाही, तरी मला ३ दिवसांच्या कालावधी करिता रजा मिळावी. मी दिनांक ०९/०३/२०२१ रोजी वेळेत कामावर हजर राहीन.

तरी मला रजा मिळावी ही नम्र विनंती.

कळावे,

आपला विश्वासू

(येथे सही करावी)

(संपूर्ण नाव)

नमूना पत्र ३: शालेय विद्यार्थ्यांना सुट्टीसाठी मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांना करावयाचा अर्ज/पत्र लेखन  

प्रति,

मा. प्राचार्य सो,

सिद्धनाथ विद्यालय,

मोतीनगर,

सातारा ३०.

दिनांक ०५/०३/२०२१

 

अर्जदार: (विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण नाव)

विषय: सुट्टी मिळणे बाबत.

महोदय,

मी आपल्या शाळेत विद्यालयात इयत्ता १० वी च्या वर्गात तुकडी अ मध्ये शिकत आहे. मला माझ्या घरगुती/वैयक्तिक अडचणीमुळे मला दिनांक ०५/०३/२०२१ या रोजी शाळेत/विद्यालयात हजर राहता येणार नाही, तरी माझा अर्ज स्वीकारावा व मला सुट्टी देण्यात यावी.  

ही नम्र विनंती मिळावी.

कळावे,

आपला विश्वासू

(विद्यार्थ्याची सही)

(संपूर्ण नाव)

Leave a Comment