Sick Leave Application in Marathi, Marriage Leave Application

sick marriage school leave application in marathi

Sick leave application in Marathi. Marriage leave Application in Marathi. Leave application meaning in Marathi. Sick leave application for office in Marathi. school leave application format in Marathi. आपण जर नोकरी करत असाल तर आपल्याला काही ना काही कारणांमुळे कामातून सुट्टी घ्यावी लागते, अशा वेळी विहित नमुन्यात स्व:हस्ताक्षरात व्यवस्थापकास अर्ज देऊन परवानगी घ्यावी लागते. मग … Read more