नोकरी अर्ज नमुना मराठी मध्ये Job application letter in Marathi

नोकरी अर्ज नमुना मराठी मध्ये Job application letter in Marathi

नोकरी अर्ज नमुना मराठी मध्ये Job application letter in Marathi शिक्षण पूर्ण होताच विद्यार्थ्यांना वेध लागतात ते नोकरीचे. जोपर्यंत शिक्षण चालू आहे तोपर्यंत आपला सर्व शैक्षणिक खर्च, वैयक्तिक खर्च हे सर्व आपले आई-वडील पाहत असतात, पण जेव्हा शिक्षण पूर्ण होते तेव्हा स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मुलांना नोकरीच्या शोधात घराच्या बाहेर पडावे लागते. नोकरी हे एक … Read more