शेळी विषयी संपूर्ण माहिती निबंध Goat Essay in Marathi

goat essay information in Marathi

Goat essay in Marathi, Goat information in Marathi, maza avadta paliv prani bakari. शेळीला गरीबाची गाय असे म्हटले जाते. शेळीला एक तोंड, दोन छोटी शिंगे, दोन डोळे, चार पाय, आणि दोन कान असतात व एक छोटीशी शेपूट वरच्या बाजूला आकाराने वक्र असते. शेळीचा रंग पांढरा, काळा, करडा, आणि तपकिरी असतो. शेळी पालेभाज्या, गवत, झाडपाला, फळे, … Read more