क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लेखन Krida Sahitya Magni Patra In Marathi

krida sahitya magni patra in marathi

क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लेखन Krida Sahitya Magni Patra In Marathi पत्र नमूना: १ प्रश्न: अर्जुन स्पोर्ट्स, विजय नगर, जळगाव क्रीडा साहित्य मिळण्याचे एकमेव विश्वसनीय ठिकाण. सवलत: शैक्षणिक संस्था करिता विशेष सवलत. तुमच्या शाळेच्या विभागासाठी आवश्यक असणाऱ्या क्रीडा साहित्याची विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने मागणी करणारे पत्र लिहा. दिनांक ०६/०३/२०२१, प्रति, अर्जुन स्पोर्ट्स, अशोक नगर, … Read more